Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod
sk en

Ján Kulich

Ján Kulich je jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského umenia 20. storočia. Jeho práca sa prejavila v širokom diapazóne sochárskej tvorby: komorné plastiky, skulptúry, medaily, plakety, keramika,  práce do architektúry, mince, kresby. 

Narodil sa 31. decembra 1930 vo Zvolenskej Slatine. V roku 1946, ako 16 ročný, začal študovať na Akadémii výtvarných umení v Prahe v medailérskej špeciálke u prof. Otakara Španiela. Po úspešnom ukončení štúdií bol prijatý na AVU na umeleckú ašpirantúru 1951 – 1954) u spomínaného profesora. V tejto náročnej forme vzdelávania patrí k priekopníkom  vyššej odbornej a umeleckej prípravy  našich výtvarníkov.

Zo života autora

Školenie u prof. Otakara Španiela predstavuje mimoriadne dôležitú fázu v príprave a vývoji jeho diela. Učiteľ s európskym významom mu dal profesionálne základy najmä v tvorbe medailí a plakiet. Tu získal aj poznatky o európskom výtvarnom dianí. Cez Otakara Španiela spoznal hodnoty francúzskej medailérskej školy.  V sochárovom modelovaní potom vidíme priaznivý vplyv  Charlesa Despiaua a Antoina  Bourdella, s ktorými sa profesor stýkal. Tu sa zrodila aj syntéza domova a sveta.  

Po absolvovaní umeleckej  ašpirantúry (1954) sa vrátil sochár domov. Nastúpil na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1954 – 1989), kde vychoval veľa, dnes už známych a popredných umelcov.  

Osobne sa zasadil a mal určujúci podiel na vybudovaní novej budovy a súboru ateliérov VŠVU na Drotárskej ulici v Bratislave.

Sochár, portrétista, tvorca viacerých komorných i monumentálnych prác a popredný medailér, pôsobil dlhé roky ako profesor a rektor VŠVU v Bratislave, kde získal veľa ocenení, vrátane národného umelca.  

Jeho sochy a pamätníky možno vidieť na mnohých miestach na  Slovensku: monument na Dukle, Matica slovenská v Martine, súsošie na bratislavskom Slavíne, socha Juraja Jánošíka vo Vrátnej doline, alebo pamätník Ľudovíta Štúra i SNP – Valaška vo Zvolene, pomník padlým I. a II. sv. vojny vo Zvolenskej Slatine, súsošie v Bratislave na Nám. SNP, socha Mateja Bela v Očovej, pamätník Martina Kukučína v Jasenovej, socha Vítanie pred budovou Národnej rady, jazdecká socha Svätopluka na Bratislavskom hrade a celý rad ďalších.

Stála expozícia jeho tvorby je nainštalovaná na Hrade Ľupča od roku 2012.

Ján Kulich vo svojom atelieri pri modelovaní sochy Milana Rúfusa, 2009
Portrétovanie akademika Ondreja Pavlíka, 1986

Vo svojej tvorbe nadviazal na tvorivý realizmus vo svete, za čo bol často kritizovaný, ale ukázalo sa, že svet uznáva jeho kvality a vie ich aj oceniť. Celoživotnou trvalou témou sú pre umelca Jána Kulicha tradície ľudovej kultúry a histórie, jej významné osobnosti, ale aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života svetového významu. Bol bytostne presvedčený o tom, že všetko, čo vytvoril, patrí Slovensku a svojou tvorbou dokázal, aké je krásne a duchovne bohaté.

V tvorbe medailí patrí Ján Kulich k svetovej špičke, ako o tom svedčia ocenenia Medzinárodnej federácie medailérov - FIDEM a záujem o jeho tvorbu v Taliansku, kde mu v roku 2005 udelili cenu Medzinárodnej Akadémie Il Convivio, vo Francúzsku, v Nemecku, v Rusku, Japonsku a v ďalších štátoch. 

Kulichova sochárska tvorba sa vyvíjala v rôznych disciplínach a technikách, ktoré prešli početnými modifikáciami po obsahovej i výrazovej stránke. Jeho dielo dozrelo vo všetkých oblastiach spomínaného rozpätia.  Je závažným príspevkom do slovenského sochárstva uplynulého storočia. 

Pohľad do ateliéru z horného podlažia
Pohľad do ateliéru Jána Kulicha, 2006

Ján Kulich zomrel 15. marca 2015 v Bratislave.

10. júla 2015 bola otvorená v jeho rodisku vo Zvolenskej Slatine Galéria Jána Kulicha, ktorá prezentuje tvorbu sochára širokej verejnosti. 

Najznámejšie diela Jána Kulicha

2010

Svätopluk

Bratislavský hrad, v 4200 mm, bronz
2010

Svätopluk

Bratislavský hrad, v 4200 mm, bronz
1983

Jánošík

Pamätník v Terchovej, v 7500 mm, zváraný nerez
1983

Jánošík

Pamätník v Terchovej, v 7500 mm, zváraný nerez
1983

Jánošík

Pamätník v Terchovej,v 7500 mm, zváraný nerez
1985

Vítanie

Socha pred NRSR, v 4480 mm, bronz
1985

Vítanie

Socha pred NRSR, v 4480 mm, bronz
1997

Jozef Miloslav Hurban

foyer NRSR, v 800 mm,bronz
1997

Jozef Miloslav Hurban

foyer NRSR, v 800 mm,bronz
1974

Pamätník SNP v Bratislave

v 4830, 3570, 3400 mm, bronz
1961

Po boji

Súsošie na Slavíne, Bratislava, v 3200 mm, bronz
1961

Po boji

Súsošie na Slavíne, Bratislava, v 3200 mm, bronz
1962

Pamätník dukelských hrdinov "Žalujem"

v 4000 mm, hydronálium
1962

Pamätník dukelských hrdinov "Žalujem"

v 4000 mm, hydronálium
1965

Matica slovenská

Martin, v 3000 mm, zváraná oceľ
1965

Matica Slovenská

Martin, v 3000 mm, zváraná oceľ
1974

Pamätník SNP - Valaška

Zvolen, hydronálium
1974

Pamätník SNP - Valaška

Zvolen, hydronálium
1968

Medaila pre Národopisné slávnosti v Detve

neskôr z nej vzniklo logo pre Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva
1968

Logo pre Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva

Diela Jána Kulicha v architektúre a exteriéri

Súčasťou autorovej tvorby je mnoho sôch, pamätníkov, reliéfov a iných diel, s ktorými sa stretávate počas návštevy slovenských miest. V mapke nájdete najvýznamnejšie diela J. Kulicha, ktoré sa možno nachádzajú aj vo vašej blízkosti. Pre zobrazenie fotografií diel v jednotlivých mestách, kliknite na vybrané mesto na mapke.