Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod
sk en

Občianske združenie(S)KUL(P)TÚRA

Občianske združenie (S)KUL(P)TÚRA vzniklo s cieľom podporiť, zachovať a prezentovať diela národného umelca Jána Kulicha. Našim poslaním je oboznámiť verejnosť s celoživotnou prácou umelca prostredníctvom pravidelne obnovovaných expozícií, ale tiež rôznych kultúrno – spoločenských aktivít, ktoré pravidelne usporadúvame v priestoroch galérie. Činnosť  OZ sa tiež zameriava na vydávanie publikácií a katalógov, ktoré mapujú Kulichove dielo v kontexte tematických okruhov jeho tvorby.

“Našim cieľom je zachovať odkaz národného umelca Jána Kulicha a sprístupniť širokej verejnosti jeho dielo, ktoré sa priamo dotýka slovenskej kultúry, tradícií, významných dejateľov a udalostí našej minulosti.”

Výstavy a vydané publikácie:

 • 2010: Výber z diela Jána Kulicha, Bratislavský hrad, + katalóg slov./angl. 170 strán
 • 2011-2012: Stála expozícia Jána Kulicha na Hrade Ľupča, + katalóg slov./angl., 75 strán
 • 2013-2014: Výstava 1150 rokov písma na Slovensku, Hrad Ľupča, + bulletin
 • 2014: katalogizácia súborného diela Jána Kulicha , katalóg 200 strán
 • 2015 až 2019:  každoročne nové expozície Galérie Jána Kulicha, + katalóg 52 strán, bulletiny;
 • v roku 2015: Piliere a klenby národnej kultúry Slovenska + katalóg 52 strán, plagáty,;
 • 2016: Hudba – jej rezonancie a tvorcovia + bulletin, plagáty;
 • 2017: Rodina – priatelia, bulletin; plagáty, bannery
 • 2018: Z našich dejín, bulletin, plagáty;  bannery
 • 2019: Symboly ľudovej kultúry, bulletin, plagáty, bannery

POZRI VIAC

Literárno-hudobné podujatia

 • 2015 - Prieniky do hĺbok skrytého zápasu o Slovenčinu (Dalibor Karvay, Ida Rapaičová, Jozef Šimonovič a i);
 • 2015 – Predvianočný večer Daj Boh šťastia tejto zemi;
 • 2016 – koncert Robo Mikla;
 • 2017 -  folkový večer Trio Geišbergovci;
 • 2018 - koncert Slovak Tango;
 • 2018 - poetický večer s Jurajom Sarvašom - Stretnutie generácií;
 • 2019 - Piknik s Ondřejom Danišom;
 • 2019 – koncert ľudová hudba Pecníkovci

POZRI VIAC

Súťaže pre deti

 • Literárna súťaž 2016: „(Od)zvonilo slovenským slovám?“,  
 • Literárna súťaž 2017: „Tóny slova“,  
 • Literárna súťaž 2018  „Keby som bol/a osobnosťou našej histórie, tak...“;  
 • Výtvarná súťaž 2016: „Snívalo sa mi...“ ,  
 • Výtvarná súťaž 2017:  „Sloboda je...“
 • Workshopy pre najmenších “Je čas na rozprávku" a „Kresli a hraj, ako počuješ“;  
 • 2015 - 2019 tvorivé edukačné hry pre školákov „Hľadanie pokladu“ , „Hra na detektíva v galérii“ a „Vytvor si svojku „

 

Podporte nás 2% z daní

Staráme sa o zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska.

Venujte nám  2% z Vašich daní a pomôžete nám ďalej rozvíjať tento jedinečný projekt. Vopred Vám ďakujeme za každý dar a ubezpečujeme Vás, že všetky prostriedky boli sú a budú použité na  udržanie slovenského umenia v povedomí  čo najširšej verejnosti.

Pozri viac

Kontaktné údaje

Kontaktné informácie:Občianske združenie (S)KUL(P)TÚRA
T. Vansovej 2, 962 01 Zvolenská Slatina
Telefónne čísla:+421 903 700 113, +421 911 585 424, +421 905 272 096
E-mail:skulptura.oz@gmail.com, galeriajanakulicha@gmail.com, www.galeriajanakulicha.sk
Bankové spojenie:Tatra banka, a.s.
IBAN:SK 37 1100 0000 0029 2482 8616
IČO:42 174 406