Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod
sk en

Z našich dejín

Expozícia V GJK v období máj 2018 - október 2018

Ján Kulich vo svojej tvorbe, ako jeden z mála v slovenskom výtvarnom umení, vystaval z odkazu dejín pozoruhodnú stavbu vo všetkých významných a podstatných horizontoch. Do týchto horizontov národných dejín vstupoval ako dôverný znalec, s očarením a nadšením, ale aj so zodpovednosťou.

Detail

Obdobie expozície

máj 2018 - október 2018

Počet vystavených diel

38 plastík, 28 medailí, 21 reliéfov

Výstava bola zostavená z niekoľkých dejinných období, ktoré vo svojom diele spracoval: obdobie Veľkej Moravy, osvietenstva, revolučných rokov meruôsmych, vznik Čsl. republiky a motívy z čias Slovenského národného povstania  a oslobodenia od fašizmu.

Koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia ako prvý sochár spracoval motív  Cyrila a Metoda naozaj nekonformne: vierozvestcov sediacich na oslíkoch, držiac jeden v ruke knihu ako symbol kultúry (písmo) a druhý meč (symbol súdneho zákonníka). K téme  solúnskych bratov sa Kulich vrátil ešte niekoľkokrát - v medailách, reliéfoch, ale aj v novokoncipovanej modelovanej plastike z roku 1986 s názvom Ex Oriente Lux (Z východu svetlo). Z obdobia Veľkej Moravy bol vystavený model Svätopluka,  medaily, reliéfy a návrhy na mince . Prezentované boli aj insígnie pre mesto Zvolen - Belo IV. udeľuje mestu Zvolen erb v roku 1244, portréty Štúrovcov, i figurálny portrét ženskej súputníčky  štúrovcov Boženy Němcovej.

V roku 2018 sme si pripomínali aj  100. výročie vzniku 1. čsl. republiky; boli vystavené potréty  dvoch najvýznamnejších predstaviteľov M. R. Štefánika a T. G. Masaryka na súťažných návrhoch na mince,  súťažný model na pamätník  M. R. Štefánika aj štúdia figurálneho portrétu Andreja Hlinku. 

Ján Kulich sa vo svojej tvorbe  s veľkým zaujatím venoval téme oslobodenia a Slovenského národného povstania, ktoré priamo zažil ako malý chlapec. Tieto prežité momenty pretavil do plakiet, medailí, reliéfov i pamätníkov. Významné miesto malo monumentálne dielo - súsošie Žalujem z Duklianskeho pamätníka, reliéfy Vianočná dohoda, Z našej histórie I. - IV. a jazdecká socha maršála Žukova.

Pohľad na expozíciu v roku 2018 - v popredí bronzový model Svätopluka, výška 109 cm, z roku 2007
Pohľad na expozíciu v roku 2018v popredí bronzový model Svätopluka, výška 109 cm, z roku 2007
"Je hodné mimoriadneho obdivu rozpätie jeho tvorivého rozletu, jeho oscilácia od veľkých, heroických pamätníkových tém až k subtílnemu komornému žánru, k medailám a plaketám. Pri hlbšej analýze by sa však nepochybne ukázalo, že i tieto sú poznačené monumentálnym videním a cítením."
Ester Plicková
Solúnski bratia (Ex Oriente Lux) - výška 145 cm, 1986
Solúnski bratia (Ex Oriente Lux)výška 145 cm, 1986
Záber z expozície: vľavo portréty štúrovcov - Hodža, Štúr, Hurban, pri nich Božena Nemcová, výška 122 cm, epoxid, 1982
Záber z expozície: vľavo portréty štúrovcovHodža, Štúr, Hurban, pri nich Božena Nemcová, výška 122 cm, epoxid, 1982
"Výtvarná kritika priznáva jeho medailérskej tvorbe úplne výnimočné postavenie a pokladá Kulicha za tvorcu nášho moderného nízkeho reliéfu so špecificky národnými znakmi."
Ján Dekan
Model na pamätník na Dukle Žalujem  - výška 140 cm, patinovaná sadra, 1959, na stene v pozadí reliéfy z hydronália zo vstupnej brány Kolumbária pamätníka
Model na pamätník na Dukle Žalujem výška 140 cm, patinovaná sadra, 1959, na stene v pozadí reliéfy z hydronália zo vstupnej brány Kolumbária pamätníka
Liata medaila Na pamäť hrdinom známym aj neznámym - hydronálium, súčasť súboru 12 medailí, ktorý získal v roku 1964 v súťaži pri príležitosti 20. výročia SNP 1. cenu
Liata medaila Na pamäť hrdinom známym aj neznámymhydronálium, súčasť súboru 12 medailí, ktorý získal v roku 1964 v súťaži pri príležitosti 20. výročia SNP 1. cenu
"V období zjednodušeného chápania otázok realizmu ozývali sa hlasy o autorovom formalizme a neskoršie epigóni a snobi pochybovali o aktuálnosti jeho umenia. Ale vývoj Kulichovho diela nebol ničím a nikým narušený. Bolo treba veľa sily na to, aby sa nedal znechutiť, aby vytrval a pokračoval vo zvolenom programe. Vášeň idey, vernosť pravde i pochopenie najbližších pomohli prekonať i tieto prekážky.“
Ľudo Petránsky
Žena - Štúdia k pamätníku padlým v I. a II sv. vojne vo Zvolenskej Slatine. Výška 68 cm, hydronálium, 1963
ŽenaŠtúdia k pamätníku padlým v I. a II sv. vojne vo Zvolenskej Slatine. Výška 68 cm, hydronálium, 1963
Liata medaila Academia Istropolitana - hydronálium, priemer 23 cm, 1966
Liata medaila Academia Istropolitanahydronálium, priemer 23 cm, 1966
Kráľ Svätopluk, razená medaila - striebro, priemer 10 cm, 2006
Kráľ Svätopluk, razená medailastriebro, priemer 10 cm, 2006
Liata medaila Universitas Comeniana - hydronálium, priemer 23 cm, 1965
Liata medaila Universitas Comenianahydronálium, priemer 23 cm, 1965
Veľká Morava,  razená medaila - striebro, priemer 10 cm, 1985
Veľká Morava, razená medailastriebro, priemer 10 cm, 1985

Tematické okruhy tvorby

Jána Kulicha