Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod
sk en

Piliere a klenby národnej kultúry

Expozícia v GJK v období júl 2015 - máj 2016

Prvý výstavný celok s názvom Piliere a klenby národnej kultúry Slovenska v sochárskom a medailérskom diele Jána Kulicha bol nainštalovaný pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.  

Detail

Obdobie expozície

Júl 2015 – máj 2016

Počet vystavených diel

52 plastík, 70 medailí, 31 reliéfov, 48 kresieb

Ťažisko tvorili plastiky zo zváraného železa, v technike, v ktorej dosiahol Kulich výnimočné filigránske majstrovstvo. Jadro výstavy tvorili plastiky a medaily osobností našich kultúrnych dejín od najstarších čias až po spisovateľov, esejistov a básnikov nedávnej súčasnosti: Solúnski bratia, Matej Bel, Anton Bernolák, Matej Hrebenda, Milo Urban, Milan Rúfus, Martin Kukučín, Andrej Sládkovič a mnoho ďalších. Boli vystavené aj kresby skicované v amfiteátri počas folklórnych slávností v Detve v rokoch 1967-1980, ale aj dovtedy v celistvosti nevystavený súbor 31 bronzových reliéfov Svadbenie, ktorý Ján Kulich vytvoril v rokoch 1982 až 1991.  

Súčasťou každej výstavy sú krátke digitálne miniatúry dotvorené hudbou: krátke svedectvo o vzniku Súťaže výrobcov ľudových nástrojov Instrumentum Excellens a vklad Jána Kulicha do vzniku a priebehu tejto súťaže, miniatúra Svadbenie - prezentácia reliéfov v súlade s hudbou Svetozára Stračinu a Zrod sochy - časozberný fotodokument o vzniku jazdeckej sochy Svätopluka s hudbou Vladimíra Godára.

Pre deti sme pripravili zábavnú vedomostnú hru Detektív v galérii a čoskoro pribudnú ďalšie.

Pohľad na časť expozície z roku 2015 - V popredí plastika Tanec v bronze, výška 100 cm, 1985. Na stene vľavo súbor 31 bronzových reliéfov Svadbenie, z rokov 1982 – 1992.
Pohľad na časť expozície z roku 2015V popredí plastika Tanec v bronze, výška 100 cm, 1985. Na stene vľavo súbor 31 bronzových reliéfov Svadbenie, z rokov 1982 – 1992.
"Ján Kulich je jednou z najvýznamnejších osobností, ktorými sa slovenské sochárstvo vpísalo do dejín našej kultúry."
Ľudo Petránsky
Portrét Ľudovíta Štúra  - Portrét z roku 1966, zvárané železo, výška 115 cm. Bronzový odliatok je súčasť pamätníka Ľ.Š. vo Zvolene.
Portrét Ľudovíta Štúra Portrét z roku 1966, zvárané železo, výška 115 cm. Bronzový odliatok je súčasť pamätníka Ľ.Š. vo Zvolene.
Sládkovič, Marína, Helena, Detvan - Pálená kolorovaná terakota, výška okolo 90 cm, 1970
Sládkovič, Marína, Helena, DetvanPálená kolorovaná terakota, výška okolo 90 cm, 1970
"Rozsiahle dielo národného umelca Jána Kulicha dozrelo do podoby, ktorá plným právom predstavuje jednu zo základných opôr modernej slovenskej výtvarnej kultúry. Pritom jeho hodnota sa nemeria počtom prác, ani oficiálnymi uznaniami. Meria sa činmi, ktoré nesú pečať umeleckej osobnosti a sú sprevádzané láskou k svojmu ľudu."
Ľudo Petránsky
Solúnski bratia - Zvárané železo, výška 210 cm, 1963
Solúnski bratiaZvárané železo, výška 210 cm, 1963
Malá návštevníčka pred Milanom Rúfusom (1991) - vedľa Matej Hrebenda (1980), Martin Kukučín (1979), 93 až 97 cm, epoxid
Malá návštevníčka pred Milanom Rúfusom (1991)vedľa Matej Hrebenda (1980), Martin Kukučín (1979), 93 až 97 cm, epoxid
"Ak veľké umenie spočíva v precítení ducha národa a jeho estetickej konkretizácii, tak je ním bezvýhradne dielo národného umelca Jána Kulicha."
Ester Plicková
Pohľad na časť expozície z roku 2015 - na stenách bronzový súbor medailí s portrétmi slovenských spisovateľov
Pohľad na časť expozície z roku 2015na stenách bronzový súbor medailí s portrétmi slovenských spisovateľov
Medaila s básňou Milana Rúfusa - bronz, priemer 27 cm, 1999
Medaila s básňou Milana Rúfusabronz, priemer 27 cm, 1999
Liata medaila Slovenčina - priemer 18,5 cm, hydronálium, 1967-1975, reverz k medaile Ľudovít Štúr z cyklu Slovenskí spisovatelia
Liata medaila Slovenčinapriemer 18,5 cm, hydronálium, 1967-1975, reverz k medaile Ľudovít Štúr z cyklu Slovenskí spisovatelia

Tematické okruhy tvorby

Jána Kulicha