Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod
sk en

Budova galérie Jána Kulicha

Novostavba Galérie Jána Kulicha je jednoduchá lineárna stavba, s hlavným vstupom z južnej strany, od „námestia“, a orientovaná smerom na sever, na miesto, kde v minulosti stál objekt starej fary. Tento objekt bol v 19. storočí svedkom kultúrneho zápasu Slovákov (schádzali sa tu vtedajší dejatelia) a bol rodiskom Terézie Vansovej. Z tohto dôvodu je súčasťou areálu aj obnovený fragment jednej steny starej fary s výtvarným dotvorením. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia historickej studne v areáli.

Detaily

Štúdia: 2007

Akad. arch. Br. Kulich, Ing. arch. M. Lupták

Projekt: 2012 - 2013

Ing. arch. D. Krepop, Akad. arch. Br. Kulich, Ing. arch. R. Žákovský

Realizácia stavby: 2013 - 2015

Domov Slovakia a.s.

Ján Kulich s manželkou Annou a synom Branislavom (autorom projektu) v rozostavenej galérii v roku 2014.

Časová os výstavby galérie

2012

Pôvodná stavba

Pôvodná stavba, počiatočná fáza búracích prác
2013

Pôvodná stavba - búranie

Pôvodná stavba, pokračujú zemné práce
2014

Výstavba galérie

Výstavba galérie, hotová hrubá stavba
2014

Výstavba galérie

Ján Kulich v rozostavanej galérii
2015

Výstavba galérie

Výstavba galérie, dokončovacie práce – osádzanie frontálnej plastiky
2015

Budova galérie - dokončená stavba

Budova galérie, dokončená stavba, júl 2015
2015

Budova galérie - dokončená stavba

Budova galérie, dokončená stavba, júl 2015
2015

Budova galérie - dokončená stavba

Budova galérie, dokončená stavba, júl 2015