Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod
sk en

Doterajšieexpozície v GJK

Výstavný program Galérie Jána Kulicha vychádza zo základných tematických okruhov sochárovej tvorby.  Od otvorenia galérie v roku 2015 sa realizovali tieto expozície:

  • Piliere a klenby národnej kultúry Slovenska  (júl 2015 – máj 2016) 
  • Hudba, jej rezonancie  a tvorcovia (jún – december 2016)
  • Rodina – priatelia (máj – október 2017)
  • Z našich dejín (máj – október 2018)
  • Symboly ľudovej kultúry (máj  – október 2019)
  • Vzťah domova a sveta (od júna 2020)

Kolekcie poukázali  na významné  inšpiratívne  pramene autorovej práce a  zviazanosť s vnútornými znakmi našej duchovnej  kultúry a jej  predstaviteľov. Vzťah národnosti, ľudových tradícií a ich odraz v sochárstve, maliarstve, grafike je aktuálny dodnes, ktorý je spätý so samotným zmyslom jeho celoživotného úsilia.

VÝZNAM DLHODOBEJ EXPOZÍCIE

Doterajšie výstavy predstavili umelca najmä v jeho dôležitých inšpiratívnych oblastiach. Logicky z tohto vyplynula potreba pripraviť  a realizovať kolekciu dlhodobého charakteru. Hĺbka a význam tvorby umelca si vyžadovali urobiť nielen nový, ale v prevažnej miere základný výskum jeho diela a prezentovať ho v nových, aktualizovaných  kontextoch a súvislostiach. Týmto spôsobom je nová kolekcia predovšetkým kontinuálnym prierezom najcharakteristickejších výsledkov jeho celoživotnej práce a dokumentuje jej rozmanitosť a osobitosť.

Tematické okruhy tvorby

Jána Kulicha