Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod
sk en

Stála expozíciana hrade Ľupča

Stála expozícia výtvarnej tvorby Jána Kulicha na Hrade Ľupča bola nainštalovaná v októbri 2012 v  zrekonštruovaných priestoroch Rubigallovej veže a prezentuje rozsiahly súbor výtvarných diel - od štúdií pomníkov a pamätníkov (Matej Bel, Svätopluk) v exteréri hradu, cez voľnú plastiku a portrétnu tvorbu, až po reliéfnu a medailérsku tvorbu v interiéri. Pamiatkové a expozičné výstavné kvality prostredia dokazujú konštrukčné architektonické, ale aj dekoratívne hodnoty pamiatkovej obnovy Ľupčianskeho hradu – masívne hrady dreveného stropu. 

Oproti vstupu vo výstavnej sieni víta návštevníka symbolická postava mladej matky s dieťaťom v náručí – Uspávanka. Uprostred expozíciu rozvíja motivická kompozícia ľudovej hudby slávneho Rinalda Oláha. V pozadí na stene je reliéf s autoportrétom autora symbolickej, ale aj ihravej a hrdej národnej sochárskej expozície.  

Po pravej strane, a rovnako aj vo vítajúcej pozícii, bronzová skulptúra Baču Nosáľa (otca Štefana Nosáľa) ako otcovského promótora autentickej hudobnej a folklórnej scény. V čelnom pohľade v pozadí je skulptúra-reliéf Vynášanie Moreny, určený ako súčasť architektúry a vpravo heroická skulptúra Balada Jánošík. Na stene vpravo od vstupu exponovaný súbor symbolických portrétov Osudy z dverí obradnej siene  Domu smútku v Očovej. Inštaláciu dopĺňa impozantný súbor bronzových reliéfov Desať slovenských svätcov a kresbové škice a štúdie vznikajúcich výtvarných diel umelca.

 

Večerný pohľad na Hrad Ľupča - Na Rubigallovej veži sa odráža tieň - profil sochy Mateja Bela-Funtíka, umiestneného pri hradbách na západnom nádvorí.
Večerný pohľad na Hrad ĽupčaNa Rubigallovej veži sa odráža tieň - profil sochy Mateja Bela-Funtíka, umiestneného pri hradbách na západnom nádvorí.
Svojím štýlovým poňatím zaraďuje sa Kulich do svetového prúdu žánrovej epickej medaily a plakety, ktorý v súčasnosti reprezentujú v rozličných národných kultúrach iba niekoľkí umelci.
Miroslav Klivar
SVÄTOPLUK - 2008 / 425 cm / patinovaný epoxid, autorský odliatok. Bronzová plastika je osadená na Bratislavskom hrade.
SVÄTOPLUK2008 / 425 cm / patinovaný epoxid, autorský odliatok. Bronzová plastika je osadená na Bratislavskom hrade.
HAVRAN - 2012 / 130 cm / bronz
HAVRAN2012 / 130 cm / bronz
MATEJ BEL-FUNTÍK - 1985 / 320 cm / patinovaný epoxid, autorský odliatok. Polyhistor, pedagóg, jazykovedec, historik, geograf, evanjelický farár (1684  – 1749). Bronzová plastika je osadená v jeho rodnej obci - v Očovej.
MATEJ BEL-FUNTÍK1985 / 320 cm / patinovaný epoxid, autorský odliatok. Polyhistor, pedagóg, jazykovedec, historik, geograf, evanjelický farár (1684 – 1749). Bronzová plastika je osadená v jeho rodnej obci - v Očovej.