Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod
sk en

Rodina - priatelia

Expozícia V GJK v období máj 2017 - október 2017

Tretí tematický okruh v dramaturgii výstav galérie patril prezentácii mimoriadne dôležitého sveta autorovej tvorby. Bola to oblasť emotívnej pôsobivosti, ale aj hĺbky myšlienky: význam a prelínanie rodiny a priateľstva.

Detail

Obdobie expozície

máj 2017 - október 2017

Počet vystavených diel

54 plastík, 33 medailí,
17 obrazov Kolomana Sokola,
7 obrazov Márie Medveckej

Autor nastoľoval princípy tohto vzácneho vzťahu v celoživotnom diele. Premieta sa v ňom sochárove ľudské a umelecké presvedčenie o nevyhnutnosti zväzku s rodinou a priateľmi. Aj v tejto sfére potvrdil svoj identický umelecký a ľudský profil. Práve v tomto prípade platia slová Antoina de Saint Exupèryho, že „priatelia sú rodina, ktorú si vyberáme sami...“ a Ján Kulich vo svojom živote potvrdil, že tiež „rodina sú priatelia.“

V rámci výstavy mohli návštevníci nazrieť do intímnejších sfér a inšpirácií Kulichovej tvorby, ovplyvnenej prostredím, v ktorom vyrastal a ktoré výrazne formovalo jeho tvorbu. Patria sem portréty jeho najbližšej rodiny: rodičov, manželky, detí či vnúčat z rôznych období a etáp jeho života. Dôležitou súčasťou výstavy boli medaily, pri ktorých tvorbe bol inšpiráciou práve svet, v ktorom sa Ján Kulich narodil a rástol. Téma rodiny zahŕňa aj motív madony, s ktorým sa  v rámci inštalácie bolo možno stretnúť pri dielach Podpolianska madona, Dlane a Pieta. Pri prezentácii dôležitého sveta autorovej tvorby galéria nevynechala ani portréty jeho priateľov, s ktorými ho spájala nielen práca či láska k výtvarnému umeniu, ale aj zanietenie pre slovenskú ľudovú kultúru a jej hudobné a výtvarné prejavy. 

Významnou súčasťou výstavy bol výber z tvorby Márie Medveckej, predstaviteľky slovenského realistického impresionizmu a 16 obrazov Kolomana Sokola, zakladateľa modernej slovenskej grafiky 20. storočia. 

Detail na plastiku Koloman Sokol - bronz, výška 97 cm, 1999
Detail na plastiku Koloman Sokolbronz, výška 97 cm, 1999
"V hodnotách jeho tvorby môžeme sledovať predovšetkým zreteľný prínos moderného realizmu plastiky, spočívajúcej v hľadaní nových obsahových prameňov poeticky ladenej slovenskej národnej citovosti ...“
Miroslav Klivar
Pohľad na výstavu z roku 2017 - v popredí Podpolianska madona z roku 2005, výška 178 cm, drevo – hruška
Pohľad na výstavu z roku 2017v popredí Podpolianska madona z roku 2005, výška 178 cm, drevo – hruška
Dlane - epoxid, šírka 79 cm, 1991
Dlaneepoxid, šírka 79 cm, 1991
"Zo stanoviska rytmu slovenského moderného umenia vyplnil Ján Kulich medzeru, ktorá bola medzi literatúrou a maliarstvom na jednej strane a sochárstvom na strane druhej a dotvoril tú jeho tendenciu, ktorá je výrečným svedectvom nielen slovenskosti, ale aj univerzálnosti.""
Ján Števček
Pohľad na celkovú expozíciu - na hornom balkóne galérie obrazy Kolomana Sokola
Pohľad na celkovú expozíciuna hornom balkóne galérie obrazy Kolomana Sokola
Súbor medailí - Susedia (1967), Chlapský tanec (1967), Stará mať (1965), Vreteno (1966), Samé, Svokor (1977)
Súbor medailíSusedia (1967), Chlapský tanec (1967), Stará mať (1965), Vreteno (1966), Samé, Svokor (1977)
"Básnický vzťah k aktuálnemu motívu robí umelecký obsah i výraz plakiet veľmi bohatý v emocionálnej hĺbke prežitkov."
Miroslav Klivar
Portrét Otec - výška 52 cm, epoxid, 1976
Portrét Otecvýška 52 cm, epoxid, 1976
Rodičovia moji - pamätník rodičom na hrobe na cintoríne vo Zvolenskej Slatine
Rodičovia mojipamätník rodičom na hrobe na cintoríne vo Zvolenskej Slatine
Razená medaila s motívom Uspávanka a veršom Andreja Sládkoviča - Bola vytvorená pri príležitosti 350. výročia založenia mesta Detva v roku 1988, priemer 10 cm, bronz
Razená medaila s motívom Uspávanka a veršom Andreja SládkovičaBola vytvorená pri príležitosti 350. výročia založenia mesta Detva v roku 1988, priemer 10 cm, bronz

Tematické okruhy tvorby

Jána Kulicha