Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod

Venujte nám 2 % z daní

Pomôžete nám ďalej rozvíjať jedinečný projekt na zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska.

OZ (S)KUL(P)TÚRA  

vzniklo v roku 2008 so zámerom  podporovať a chrániť slovenské umenie.

Primárne sa zameriava na dielo a tvorbu národného umelca JÁNA KULICHA, spravuje a zabezpečuje údržbu , depozitáciu diel a ich profesionálnu digitalizáciu. Propaguje tvorbu prof. Jána Kulicha na národnej a medzinárodnej úrovni, usporadúva výstavy a podieľa sa na expozíciách na Slovensku a v zahraničí. Zameriava sa na rozvoj národnej kultúry, vydáva publikácie, organizuje výstavy a kultúrnospoločenské podujatia.

2%

Venujte nám  2% z Vašich daní a pomôžete nám ďalej rozvíjať tento jedinečný projekt .

Vopred Vám ďakujeme za každý dar a ubezpečujeme Vás, že všetky prostriedky boli, sú a budú použité na  udržanie slovenského umenia v povedomí  čo najširšej verejnosti.

Kontaktné informácie:Občianske združenie (S)KUL(P)TÚRA
T. Vansovej 2, 962 01 Zvolenská Slatina
Telefónne čísla:+421 903 700 113, +421 911 585 424, +421 905 272 096
E-mail:skulptura.oz@gmail.com, galeriajanakulicha@gmail.com, www.galeriajanakulicha.sk
Bankové spojenie:Tatra banka, a.s.
IBAN:SK 37 1100 0000 0029 2482 8616
IČO:42 174 406