Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod

Predstavujeme váminšpirujúce miesto

Poslaním Galérie je zachovať, spracovávať a približovať dielo Jána Kulicha domácim a zahraničným návštevníkom a zoznámiť ich so širokým rozsahom a obsahovým záberom jeho tvorby. Svojim významom prekračuje regionálne hranice a má celoštátnu kultúrnu dôležitosť.

S výnimkou výstavy na Bratislavskom hrade v roku 2010, ktorú usporiadala rodina, nemal Ján Kulich reprezentatívnu výstavu viac ako štvrť storočia. Za tento čas vyrástla nová generácia, ktorá o našom významnom sochárovi nevie nič - nanajvýš to, čo sa darilo niekomu cez médiá verejnosti podsúvať. 

Teraz sa konečne s jeho tvorbou majú možnosť zoznámiť všetci priamo a sami si tak spraviť obraz o diele, ktoré malo zostať skryté, zabudnuté alebo systematickou škandalizáciou doslova vygumované zo slovenského výtvarného umenia.

Dielo prof. Jána Kulicha je  bez akýchkoľvek pochybností významnou súčasťou slovenskej kultúry.  Bol hlboko presvedčený o tom, že všetko, čo vytvoril, patrí Slovensku. Až na malé výnimky sa jeho celoživotná tvorba zachovala v celistvosti. Od drevených sošiek z detstva, cez kresby, skice, obrazy, medaily, reliéfy, plastiky až po posledný portrét pozostáva z takmer 3700 diel a tvorí ťažisko zbierky galérie.

Myšlienka sprístupniť  Kulichove diela širokej verejnosti v rodisku vznikla ešte počas jeho života. Vďaka významnej a zásadnej pomoci Železiarní Podbrezová sa podarilo Galériu vybudovať.

Moderná budova galérie, ktorá už sama osebe stojí za pozornosť, je postavená  v strede dediny, medzi školou a evanjelickým kostolom. Pamätné historické miesto, kde stála kedysi evanjelická fara - rodný dom spisovateľky Terézie Vansovej, symbolicky pripomína nanovo postavený múr. Tmavá antracitová dlažba prechádza v jednej priamke od múra z exteriéru,  cez  interiér galérie  a z neho opäť vychádza na chodník k ceste. Symbolicky tak prepája minulosť s budúcnosťou cez prítomnosť umeleckého odkazu vo výtvarných dielach Jána Kulicha.

„... Nezabudnite na vlastnú pamäť. Stáva sa v dejinách, že priťažká pamäť spôsobí katastrofu. Ale ešte väčšou tragédiou je strata pamäti. Pamäť je váha. Bez pamäti ste ako smeť,  ktorú odfúkne aj zákmit mušieho krídla aj dych hoviadka. Spoločenstvo bez pamäti nemôže byť národom, len konglomerátom ľahkých žien a ešte ľahších mužov. A to sme si predsa len nezaslúžili. Akokoľvek sme slúžili priveľa....“

 --Milan Rúfus, príhovor pred programom Hviezda tisícročia, 19. november 1989

Okrem expozície diela Jána Kulicha, postupne zostaveného do niekoľkých okruhov jeho celoživotných ťažiskových tém, galéria realizuje výchovno-vzdelávacie programy (nielen) pre deti a mládež, tvorivé dielne a pripravuje ďalšie kultúrne projekty. Rozsiahla záhrada poskytuje priestor pre rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.

Dielo v číslach

695
medailí a mincí
540
plastík
161
reliéfov
160
portrétov
64
exteriérových realizácií
62
obrazov
viac ako
2000
kresieb
Mapa diel

Pre deti a školy

V priestoroch galérie usporadúvame tvorivé a vedomostné hry, vďaka ktorým sa mladšia generácia zoznámi s tvorbou Jána Kulicha a naučí sa viac o našej kultúre a tradíciách. Pozrite si našu ponuku pre školy a deti.

Prenájom priestorov

Priestory galérie môžete využiť pre usporiadanie akcie, svadby, oslavy, fotenia alebo inej udalosti. Zistite viac o našej ponuke alebo si s nami dohodnite stretnutie, radi vám predstavíme všetky možnosti.