Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod
sk en

Hudba - jej rezonancie a tvorcovia

Expozícia V GJK v období máj 2016 - december 2016

V roku 2016 boli vystavené diela s hudobnou tematikou s názvom Hudba, jej rezonancie a tvorcovia.

Detail

Obdobie expozície

máj 2016 – december 2016

Počet vystavených diel

48 plastík, 47 medailí, 46 reliéfov

Talent Jána Kulicha, prebudený už v útlom veku, sa opieral o jeho živý kontakt s tradíciou v rodine, kde hlavne pieseň a hudba boli základnou esenciou života. Tento talent mal neustále pred sebou aj čulé pulzovanie tradícií v rodnej Zvolenskej Slatine. Vyrastal v prostredí, v ktorom pieseň, hudba a tradícia žili. Mnohé nepotreboval objavovať, no za mnohým išiel aj neskôr sám k žriedlu. Stalo sa mu to potrebou, aj obsahom hľadania. Jeho tvorba sa uberala rôznymi smermi a prijímala rozmanité spoločenské impulzy. Aj keď používal rôzne techniky, formy a materiály, jeho upnutie sa na podnety z tradícií a ich nositeľov, mu ostalo sudbou na plných 70 rokov tvorivého hľadania.

V roku 2016 boli vystavené v galérii vo Zvolenskej Slatine diela s hudobnou tématikou s názvom Hudba, jej rezonancie a tvorcovia.  

Okrem portrétnej a figurálnej tvorby, zobrazujúcej dnes už legendy ľudovej kultúry Slovenska - Rinalda Oláha, fujaristov Martina Sanitrára a uja Kubinca, gajdoša Michelíka, fenomenálneho choreografa Juraja Kubánku, nájdu návštevníci aj kompozície muzikantov z Čierneho Balogu, Hrochote, či Oravy, fujaristov, tanečníkov, gajdošov. Nechýbala kolekcia medailí, vytvorená k okrúhlym výročiam Podpolianskych slávností v Detve, súbor originálov liatych medailí k súťaži výrobcov ľudových nástrojov Instrumentum Excellens, ale ani mnohé ďalšie.  

Portrét Alexandra Moyzesa, skica svetoznámeho Luciana Pavarottiho, prvý súťažný návrh na pamätník Jána Levoslava Bellu z roku 1952, kolekcia drobných plastík afrických hudobníkov, inšpirovaná cestou v Egypte a Guinei v roku 1968. Prvýkrát bol vystavený súbor liatych bronzových plakiet s portrétmi 45 svetových hudobných skladateľov,  posledné dokončené dielo Jána Kulicha.

Detail na skupinu 6 muzikantov Bigboši  - bronz, výška 35 cm
Detail na skupinu 6 muzikantov Bigboši bronz, výška 35 cm
"Kulichov talent výtvarného umelca, ktorý dokonale ovláda a volí výtvarné techniky a žánre, sa stal podnetným pre celú širokú oblasť slovenskej hudobnej, filmovej, scénickej a tanečnej tvorby. Ako príklad takéhoto vplyvu vnímam mnohé diela Sveťa Stračinu. Kto pozná tvorbu obrátenú tvárou k národnej kultúre a tradíciám u obidvoch, u Kulicha aj u Stračinu, postrehne tieto vzájomné vplyvy a inšpirácie"
Viliam Ján Gruska
Pohľad na balkón galérie - na stene vpravo súbor 45 bronzových plakiet s portrétami svetových hudobných skladateľov.
Pohľad na balkón galériena stene vpravo súbor 45 bronzových plakiet s portrétami svetových hudobných skladateľov.
Pohľad na expozíciu z roku 2016 -
Pohľad na expozíciu z roku 2016
"...Takýto široký záber vyjadrovacích prostriedkov je u Kulicha výrazom nepokojného intelektu a leonardovského hľadania. Príliš dobre a intímne pozná minulosť a taje svojho remesla, jeho skutočné hodnoty, výboje i techniku, než aby sa ich v mene snobského avantgardizmu bezhlavo zriekal a šiel cestou lacného šokovania divákov."
Ján Dekan
Reliéf Zvončiar - zvárané železo, výška 92 cm, 1982
Reliéf Zvončiarzvárané železo, výška 92 cm, 1982
Pohľady na expozíciu z roku 2016 -
Pohľady na expozíciu z roku 2016
"Kulich je výrazným sochárom pre splynutie estetiky a zhodnocovania, typickým reprezentantom základnej tendencie slovenského moderného umenia vo všetkých žánroch, to jest šťastného zjednotenia ľudového a univerzálneho. Kulich ľudové transcendentuje ako ľudské."
Ján Števček
Pohľady na expozíciu z roku 2016 -
Pohľady na expozíciu z roku 2016
Pohľady na expozíciu z roku 2016 -
Pohľady na expozíciu z roku 2016
Liata medaila Tatran -Trombity - hydronálium, priemer 17 cm, 1972
Liata medaila Tatran -Trombityhydronálium, priemer 17 cm, 1972
Liata medaila Východná  - Trio fujaristov, hydronálium, priemer 17 cm, 1969
Liata medaila Východná Trio fujaristov, hydronálium, priemer 17 cm, 1969

Tematické okruhy tvorby

Jána Kulicha