Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod
sk en

Vzťah domova a sveta

Expozícia V GJK v období jún 2020 – október 2021

Inštalácia nového dlhodobého výstavného celku v Galérii Jána Kulicha je retrospektívna výstava sochára Jána Kulicha, usporiadaná pri príležitosti jeho jubilea - nedožitých 90 rokov.  Ponúka návštevníkom prierez jeho celoživotným dielom – od najstarších zachovaných drevených sošiek z detských čias až po vrcholné diela slovenského výtvarného umenia v oblasti komornej, medailérskej, portrétnej tvorby a monumentálneho sochárstva. 

Detail

jún 2020 – október 2021

90 plastík, 27 medailí, 25 reliéfov, 54 kresieb

Výstava s názvom  „Vzťah domova a sveta...“ prezentuje výber z celoživotného diela Jána Kulicha, ktoré nadväzuje na národno-historický odkaz a načiera do rôznych vrstiev svetovej i slovenskej kultúry cez portréty osobností i symboliku obraznosti obyčajov ľudovej kultúry.

Výstava mapuje rôzne obdobia jeho tvorby cez skice, medaily, reliéfy, portréty, figurálne kompozície, spracované v dreve, kameni, zváranom železe, bronze a hydronáliu. Na ploche 300 m štvorcových je dlhodobo inštalovaný výber 153 diel  Jána Kulicha z celoživotného tvorivého obdobia od roku 1935 až do roku 2013.

Veľkoplošné nástenné panely s infografikou, fotografiami a popiskami prehľadne dokumentujú časovú os s dôležitými míľnikmi pracovného i osobného života autora aj vývoj jeho brilantného sochárstva. 

Cieľom  je oboznámiť širokú kultúrnu verejnosť  s tvorbou jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského sochárstva - s dielom, ktoré sa Slovenska bytostne dotýka, a ktoré právom posilňuje našu národnú hrdosť. 

Pohľad na časť expozície 2020 -
Pohľad na časť expozície 2020
"Ján Kulich jednoznačne podčiarkol neodlučiteľnosť domova a sveta a zásadným spôsobom prispieva k začleneniu nášho umenia do európskeho kontextu. Je to určite aj preto, lebo pochopil, že v modernej civilizácii, ktorá poskytuje nespočetné množstvo podnetov pre tvorbu umelca, zostáva najdôležitejší človek."
Ľudo Petránsky
Viera - zvárané železo, výška 62 cm, 1967
Vierazvárané železo, výška 62 cm, 1967
Pohľad do galérie z prvého podlažia -
Pohľad do galérie z prvého podlažia
"Svojím štýlovým poňatím zaraďuje sa Kulich do svetového prúdu žánrovej epickej medaily a plakety, ktorý v súčasnosti reprezentujú v rozličných národných kultúrach iba niekoľkí umelci."
Miroslav Klivar
Cigánska mať - výška 103 cm, bronz, 1959
Cigánska maťvýška 103 cm, bronz, 1959
Mladucha - kolorovaná terakota, výška 34 cm, 1970
Mladuchakolorovaná terakota, výška 34 cm, 1970
"Je pozoruhodné, že Kulichove plakety sú moderne natoľko koncipované vo svojom obsahu aj tvare, že zďaleka nemajú len funkciu úzko reprezentačnú, ale môžu dobre slúžiť aj dekoratívnym účelom v dnešnej architektúre interiéru."
Miroslav Klivar
Vladimir Majakovskij, Lev Nikolajevič Tolstoj - V.M. - 108 cm, epoxid, 1982,  L.N.T. - výška 133 cm, epoxid, 1982
Vladimir Majakovskij, Lev Nikolajevič TolstojV.M. - 108 cm, epoxid, 1982, L.N.T. - výška 133 cm, epoxid, 1982
Pohľad na časť expozície -
Pohľad na časť expozície
"V prípade umeleckej cesty Jána Kulicha to neboli len roky priazne a pochopenia, ale aj časté chvíle zabúdania a zámerného ignorovania sochárovej práce. Boli to chvíle, keď neprajníci a epigóni tvrdili, že čas postavil jeho dielo do tieňa, kým oni vynášali svoje súkromie na námestie, aby ho tam – povedané slovami Vlada Mináča – predávali ako geniálne objavy. Čas je však milosrdný, lebo dáva zabudnúť na kreácie, na ktoré treba zabudnúť a potvrdzuje tie sochy, s ktorými treba žiť. K nim patrí i tvorba Jána Kulicha, ktorá je výrazom pravdy nášho národa. Doba tak potvrdzuje tých, ktorí dielu vdýchli život. Je naklonená tým, ktorí pochopili človeka dejinne, časovo, v jeho plnej ľudskej hodnote."
Ľudo Petránsky
Figurálny portrét prof. Maxa Švabinského a prof. Otakara Španiela - M.Š - výška 117 cm, epoxid, 1982 , O.Š. - výška 105,6 cm, epoxid, 1981
Figurálny portrét prof. Maxa Švabinského a prof. Otakara ŠpanielaM.Š - výška 117 cm, epoxid, 1982 , O.Š. - výška 105,6 cm, epoxid, 1981
Súbor medailí s portrétami francúzskych avantgardných maliarov - Marc Chagall, Fernand Léger, Georges Braque, Oskar Kokoschka, hydronálium, 12,5 – 14,5 cm, 1967
Súbor medailí s portrétami francúzskych avantgardných maliarovMarc Chagall, Fernand Léger, Georges Braque, Oskar Kokoschka, hydronálium, 12,5 – 14,5 cm, 1967
Ikaros - 164  cm, zváraný nerez, 1991
Ikaros164 cm, zváraný nerez, 1991
Časová os s fotodokumentáciou na prvom podlaží galérie -
Časová os s fotodokumentáciou na prvom podlaží galérie
Malanta - výška 120 cm, drevo, 1983
Malantavýška 120 cm, drevo, 1983

Tematické okruhy tvorby

Jána Kulicha