06.10.2022 08:31

Vladimír Mináč - 100 rokov

Dňa 10.augusta uplynulo 100 rokov od narodenia národného umelca Vladimíra Mináča.

Dňa 10.augusta uplynulo 100 rokov od narodenia národného umelca Vladimíra Mináča.
Vladimír Mináč bol slovenský prozaik, esejista, filmový scenárista, publicista a kultúrny a politický činiteľ, dlhoročný predseda Matice Slovenskej, národovec, ale i  osobnosť s  neotrasiteľným ľavicovým presvedčením, aktívny účastník druhej svetovej vojny, ktorú zažil ako povstalecký vojak aj ako väzeň koncentračného tábora.
Eduard Chmelár ho nazval slovenským Hemigwayom, veľkým rozprávačom a jedným z najmúdrejších ľudí, akých kedy zrodila slovenská zem.

Galéria Jána Kulicha zaradila figurálny portrét Vladimíra Mináča do tohtoročnej expozície, aby sme si pripomenuli túto významnú slovenskú osobnosť.
Bronzovú 100 cm vysokú sochu vytvoril Ján Kulich v roku 1982 pri príležitosti 60. narodenín V. M. a na základe veľkého vzájomného priateľstva.