17.05.2023 09:18

Hudobné šperky minulosti v podaní ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM 

20.5.2023 o 18.00 hod. 

Hudobné šperky minulosti v podaní ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM 

Koncert  sa bude konať v sobotu 20.5.2023 o 18.00 hod. 

Vstupné 5 e. Vstupenky sa dajú zakúpiť v galérii na recepcii počas otváracích hodín, alebo priamo pred koncertom. Viac na www.galeriajanakulicha.sk

Koncert s názvom Amanti, sentite…, 
je hudobným príbehom o láske medzi Herkulom a Nymfou, o žiarlivosti, vášňach, smrti a návrate lásky. Dramaturgia koncertu čerpá z vokálnej tvorby talianskych renesančných  
ranobarokových skladateľov: L. Rossi, B. Strozzi a C. Monteverdi, doplnená inštrumentálnou hudbou M. Galileiho C. de Rore, D. Ortiza v zmysle prológu a intermezza.

Účinkujú:
Veronika Gregušová (SK)– soprán
Andrea Pietrová (SK) - soprán
Sándor Szászvárosi (HU) - viola da gamba
Michal Hottmar (SK) - arcilutna
Dramaturgia koncertu Mgr. Michal Hottmar, PhD
Zmena programu vyhradená