08.03.2022 14:59

Sprievodná výstava
k 55. výročiu Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve:  "Svadbenie" 

2022

Ján Kulich reliéfy vytvoril medzi 1982 - 1991 zo škíc, vytváraných v hľadisku amfiteátra  v Detve v rokoch 1966 - 1990. 
Jednotlivé reliéfy v majstrovskej sochárskej skratke zobrazujú svadobné obradné zvyky, napríklad Ohlášky, Rozlúčka mládencov, Svadobná košeľa, Vykúpenie nevesty, Čepčenie, Prvý tanec mladožencov a ďalšie svadobné motívy minulosti. Súčasťou výstavy je panel s doplnkovými informáciami o niektorých svadobných zvykosloviach. 
Zaradením tejto výstavy si pripomíname 55. výročie Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.