Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod
sk en

Symboly ľudovej kultúry

Expozícia V GJK v období máj 2019 - október 2019

V roku 2019 sa predstavil verejnosti piaty tematický okruh z tvorby národného umelca Jána Kulicha s názvom Symboly ľudovej kultúry. Ján Kulich bol s ľudovou kultúrou, hudbou a tancom doslova zrastený a všetky javy, prejavy, tradície a zvyky mal nažité od detstva v rodine. Bola to prirodzená súčasť jeho života, tak ju ako začínajúci umelec (ešte dieťa) do svojich prvotín i ďalšej tvorby prirodzene vnášal.

Detail

Obdobie expozície

máj 2019 – október 2019

Počet vystavených diel

64 plastík, 76 medailí, 25 reliéfov

Ústredným bodom výstavy bola jánošíkovská téma, pričom jej myšlienkový obsah niesol v sebe symbolický význam. Téma národného hrdinu Juraja Jánošíka sprevádzala Jána Kulicha vo svojej tvorbe už od najútlejšieho detstva a vyrovnával sa s ňou celý život, v každej tvorivej etape. 

Silným motívom v Kulichovom diele je aj vynášanie Moreny, ktoré má spracované v najrôznejších technikách, materiáloch a žánroch. Vrcholom je majstrovské dielo - socha dievčaťa s Morenou, vytvorená technológiou zváraného železa. Divák nemusí byť znalec, aby vedel v tomto (a nielen v tomto) diele oceniť genialitu Kulichovho talentu.

Vystavená bola aj socha Zvončiara, vytvorená tiež touto technológiou, s ktorou sa už mali možnosť mnohí návštevníci zoznámiť.

Súčasťou kolekcie boli diela inšpirované ľudovými tradíciami, folklórom, figurálne portréty najvýznamnejších osobností ľudovej kultúry, ktoré sa už stali legendami. Motívy, spracované vo voľných plastikách, reliéfoch aj medailách, sú spojené vnútornými väzbami na túto tematicko-ideovú sféru, súvisiace s domovinou, rodným krajom a predstavou života vo voľnej prírode, ktorá evokuje pocity slobody. 

Po prvýkrát sa vystavilo v galérii unikátne dielo z raných, študentských čias Jána Kulicha – jeho valašku z roku 1950. 

Valašky sa stali symbolmi hôrnych chlapcov, odboja a vzbury poddaného ľudu a mladý Kulich (vtedy 20-ročný študent) s veľkým nadšením vytvoril jedinečné dielo so sekanými reliéfmi na oceľovej časti sekerky a s ozdobnými ornamentami vybíjané meďou a striebrom na porisku. 

Valaška si v 20. storočí zachovala iba symbolickú alebo spomienkovú funkciu. Pre baču sa popri opasku a klobúku stala znakom jeho hodnosti. Nosieval ju vždy, keď išiel medzi ľudí, no najmä pri jarnom vyháňaní na salaš a pri ukončení salašníckej sezóny.

Dôležitou súčasťou výstavy bol aj  Kulichov figurálny portrét Karola Plicku, pri príležitosti jeho 125. výročia narodenia. Plicka bol český etnograf i hudobný vedec a vďaka jeho tvorbe máme zachovanú autentickú podobu ľudovej kultúry na Slovensku zo začiatku 20. storočia. 

Zapisoval texty aj melódiu slovenských a českých ľudových piesní, zbieral rozprávky, detské hry, porekadlá, obrázky, fotografoval našich predkov, kroje, ľudovú architektúru, prírodu a iné poklady civilizáciou vytláčanej ľudovej kultúry Slovenska. 

Osobnosti a motívy, zachytené kamerou Karola Plicku sa stali inšpiračným zdrojom pre mnohé diela Jána Kulicha. Výstavu dopĺňa veľkoplošná grafika, ktorá približuje dielo Karola Plicku.

Na hornom podlaží galérie bola v roku 2019 netradične zaradená sprievodná výstava ďalšieho tematického okruhu z tvorby Jána Kulicha k príležitosti 75. výročia SNP.

Netreba zvlášť zdôrazňovať fakt, že Ján Kulich je autorom niekoľkých pamätníkov SNP na Slovensku: spomeňme pamätník vo Zvolene – Valašku, pamätník v Bratislave na námestí, v Partizánskom, ale aj jeho vôbec prvý pamätník SNP z roku 1954 v Dolnom Harmanci. 

Okrem monumentálnej tvorby s touto témou je autorom aj mnohých výnimočných medailí, ktoré získali ocenenia doma aj v zahraničí, a ktoré mali možnosť návštevníci v galérii vo Zvolenskej Slatine vidieť. 

Pohľad na expozíciu 2019 - Vľavo plastika Nedeľa, drevo sofora japonica, výška 86 cm, 1968, vpravo portrét Martin Ťapák, výška 52 cm, hydronálium, 1967,   Paučo, v 56 cm, epoxid, 1982, Starec, výška 320 mm, zinok, 1958
Pohľad na expozíciu 2019Vľavo plastika Nedeľa, drevo sofora japonica, výška 86 cm, 1968, vpravo portrét Martin Ťapák, výška 52 cm, hydronálium, 1967, Paučo, v 56 cm, epoxid, 1982, Starec, výška 320 mm, zinok, 1958
Zvončiar - zvárané železo, výška 140 cm, 1992
Zvončiarzvárané železo, výška 140 cm, 1992
Pohľad na expozíciu 2019 - Havran, v 99 cm, zvárané železo, 1990, vpravo Jánošík - balada z roku 2004, výška 118 cm, epoxid, na stene reliéf Juro Jánošík, výška 138 cm, epoxid, 1981
Pohľad na expozíciu 2019Havran, v 99 cm, zvárané železo, 1990, vpravo Jánošík - balada z roku 2004, výška 118 cm, epoxid, na stene reliéf Juro Jánošík, výška 138 cm, epoxid, 1981
Motív Jánošíka - spracovaný  v roku 1951 v bronze, výška 47 cm, v roku 1958 v dube, výška 147 cm, v roku 1958, v hydronáliu, výška 150 cm, v roku 1987 – model do Terchovej, bronz, výška 153 cm
Motív Jánošíkaspracovaný v roku 1951 v bronze, výška 47 cm, v roku 1958 v dube, výška 147 cm, v roku 1958, v hydronáliu, výška 150 cm, v roku 1987 – model do Terchovej, bronz, výška 153 cm
Motív Moreny - celkom vľavo Morena, zvárané železo, výška 168 cm, 1968, vedľa Vynášanie Moreny z roku 1956, výška 91 cm, drevo brest, v pozadí pri stene tri štúdie Moreny z hydronália, výška od 31 do 36 cm, 1967, na stene reliéfna plastika Vynášanie Moreny z roku 1980, výška 167 cm
Motív Morenycelkom vľavo Morena, zvárané železo, výška 168 cm, 1968, vedľa Vynášanie Moreny z roku 1956, výška 91 cm, drevo brest, v pozadí pri stene tri štúdie Moreny z hydronália, výška od 31 do 36 cm, 1967, na stene reliéfna plastika Vynášanie Moreny z roku 1980, výška 167 cm
Detail na plastiku Morena zo zváraného železa -
Detail na plastiku Morena zo zváraného železa
Pohľad na expozíciu z roku 2019 -
Pohľad na expozíciu z roku 2019
Pohľad na expozíciu z roku 2019 -
Pohľad na expozíciu z roku 2019
Vľavo sediaci portrét Rinalda Oláha z roku 2003 - epoxid, výška 87 cm, na stene súbor medailí z cyklu Instrumentum Excellens, hydronálium, pri stene figurálny portrét Karola Plicku z roku 1981, výška 134 cm, epoxid, vpravo Podpolianka (Zima), výška 112 cm, moruša, 1970
Vľavo sediaci portrét Rinalda Oláha z roku 2003epoxid, výška 87 cm, na stene súbor medailí z cyklu Instrumentum Excellens, hydronálium, pri stene figurálny portrét Karola Plicku z roku 1981, výška 134 cm, epoxid, vpravo Podpolianka (Zima), výška 112 cm, moruša, 1970
Liata medaila MDCCXIII - priemer 18,5 cm, hydronálium, 1967-1975, reverz k medaile Ján Botto z cyklu Slovenskí spisovatelia
Liata medaila MDCCXIIIpriemer 18,5 cm, hydronálium, 1967-1975, reverz k medaile Ján Botto z cyklu Slovenskí spisovatelia

Tematické okruhy tvorby

Jána Kulicha