Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod

Podujatia v GJK v roku 2015

Október 2015 - PRIENIKY DO HĹBOK skrytého a zjavného zápasu o slovenčinu

December 2015 - DAJ BOH ŠŤASTIA celej zemi: predvianočný večer s umením Slovenska a sveta

PRIENIKY DO HĹBOK skrytého a zjavného zápasu o slovenčinu

PRVÉ PRIEHRŠTIE literárnych, hudobných a výtvarných skvostov slovenských autorov s reálnou aj digitálnou prezentáciou diel Jána Kulicha viažucich sa k nim, skomponované do celistvého obrazu základne našej kultúry, uvedené na záver prvého letného sprístupnenia Galérie Jána Kulicha v deň narodenín Ľudovíta Štúra.

 • Námet, scenár a réžia: Viliam Ján Gruska
 • Účinkovali: Ida Rapaičová, Božidara Turzonovová, Jozef Šimonovič (prednes textov)
 • Dalibor Karvay (husle), Marta Barabášová (klavír)
 • Autori literárnych diel, z ktorých úryvky odzneli:
 • Matej Bel, Valentín Beniak, Anton Bernolák, Vladimír Godár, Michal Miloslav Hodža, Ján Hollý, Pavol Országh Hviezdoslav, Mikuláš Kováč, Ľudovít Novák, Milan Rúfus (záznam živého vystúpenia z roku 1990), František Selecký, Andrej Braxatoris Sládkovič,
 • Ľudovít Štúr
 • Autori hudobných diel, ktoré odzneli: Ladislav Burlas, Eugen Suchoň, Ilja Zeljenka, Ján Zimmer

DAJ BOH ŠŤASTIA celej zemi: predvianočný večer s umením Slovenska a sveta

Audiovizuálna kompozícia vytvorená z hudobných, slovesných a výtvarných, ľudových, aj autorských reflexií mystéria betlehemského príbehu, z pastorel zo zbierky Gašpara Drozda (1805 -1874) v stvárnení  Vladimíra Godára a v spontánnom podaní, z tradícii tvorby slovenských betlehemov aj betlehemov rôznych kultúr sveta zo zbierky Jozefa a Viery Gruskovcov. 

 • Námet, scenár a réžia: Viliam Ján Gruska
 • Účinkovali: Vokálna skupina SKLO z Bratislavy, umelecký vedúci Ivan Schreiner
 • Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca – Brusna, umelecký vedúci Emil Trgiňa
 • Juraj Dufek, gajdy, fujara, píšťalky, trombita
 • Marta Gáborová, elektrický organ
 • Jozef Šimonovič, prednes textov, Ladislav Chudík, (záznam)

 

 

PRIENIKY DO HĹBOK skrytého a zjavného zápasu o slovenčinu

 -
 -
 -
 -

DAJ BOH ŠŤASTIA celej zemi

 -
 -
 -
 -