Otváracie hodiny
Máj-október
štvrtok-nedeľa
10.00 - 18.00 hod

Podujatia v GJK v roku 2019

Júl 2019 -  PIKNIK s ONDŘEJOM DANIŠOM II.

August 2019 - PECNÍKOVCI

PIKNIK s ONDŘEJOM DANIŠOM II.

v záhrade Galérie Jána Kulicha

PECNÍKOVCI

Pecníkovci vedia nielen zahrať, ale aj dotvoriť a vtlačiť pečať vlastného tvorivého prínosu do interpretácie ľudových melódií. Pecníkovci navodili atmosféru, ktorá provokovala k spevu, tancu i zábave v záhrade Galérie Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine.

Piknik s Ondřejom Danišom

 -
 -
 -
 -

Pecníkovci

 -
 -