04.05.2020 03:18

GJK - 5. výročie

Galéria Jána Kulicha bola slávnostne otvorená 10. júla 2015.