Výtvarná súťaž „Snívalo sa mi…“

Autorská výtvarná súťaž na tému „Snívalo sa mi…“ je určená začínajúcim autorom, ktorí prostredníctvom súťaže chcú prezentovať svoju tvorbu v Galérii Jána Kulicha. Do súťaže sa môžu zapojiť aj Slováci žijúci na území iných štátov v Európe.

Téma „Snívalo sa mi…“ si kladie za cieľ objavovať, podporovať a rozvíjať umelecký rozmer vo výtvarnom umení. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter. Súťaží sa v štyroch kategóriách. Od detí v materských školách až po kategóriu dospelých. Odborná porota ocení v každej kategórií tri výtvarné diela. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie, ak žiadne súťažné dielo nebude spĺňať podmienky súťaže. Ocenenie sa skladá z diplomu a vecnej ceny, ktorá bude zabezpečená prostredníctvom Galérie Jána Kulicha. Vybrané výtvarné diela budú vystavené v Galérii Jána Kulicha.

Vyhlásenie súťaže: 28. 10. 2016
Uzávierka prijímania prác: 31. 1. 2017
Vyhodnotenie súťaže: marec 2017

Vyhodnotenie súťaže →
Informačný plagát
 →
Podmienky súťaže →

späť na Akcie