Prieniky do hĺbok skrytého a zjavného zápasu o slovenčinu

Galéria Jána Kulicha uvádza prvé priehrštie literárnych, hudobných a výtvarných skvostov slovenských autorov s reálnou aj digitálnou prezentáciou diel Jána Kulicha viažucich sa k nim, komponované do celistvého obrazu základne našej kultúry, uvedené na záver prvého letného sprístupnenia Galérie Jána Kulicha v deň narodenín Ľudovíta Štúra pod názvom Prieniky do hĺbok skrytého a zjavného zápasu o slovenčinu.

štvrtok 29. 10. 2015 o 18:00
Galéria Jána Kulicha
Zvolenská Slatina, ul. T. Vansovej 2

Účinkujú:
Ida Rapaičová
Božidara Turzonovová
Jozef Šimonovič
(prednes textov)

Marta Barabášová (klavír)
Dalibor Karvay (husle)

Námet, scenár a réžia:
Viliam Ján Gruska

Autori literárnych diel, z ktorých úryvky odznejú:
Matej Bel, Valentín Beniak, Anton Bernolák, Vladimír Godár, Michal Miloslav Hodža, Ján Hollý, Pavol Országh Hviezdoslav, Mikuláš Kováč, Ľudovít Novák, Milan Rúfus (záznam živého vystúpenia z roku 1990), František Selecký, Andrej Braxatoris Sládkovič, Ľudovít Štúr

Autori hudobných diel, ktoré odznejú:
Ladislav Burlas, Eugeň Suchoň, Ilja Zeljenka, Ján Zimmer

Kompozíciu dotvorí digitálna prezentácia diel Martina Martinčeka z cyklov:
Chvála vody, Svetlá vo vlnách, Čas slnka, Nezbadaný svet

Spracovanie vizuálnej prezentácie:
Mária Molčanová, Lukáš Mackovjak


Trvanie podujatia: 75 min.
Vstupné: 10 € (voľné sedenie)
Po programe je pripravené drobné občerstvenie.
Expozícia diel Jána Kulicha bude dočasne upravená.
Vstupenky možno zakúpiť na www.ticketportal.sk alebo na predajných miestach.

 
späť na Akcie