Literárna súťaž „Tóny slova“

Galéria Jána Kulicha vyhlasuje 2. ročník autorskej literárnej súťaže na tému “Tóny slova”, ktorá je určená začínajúcim autorom, ktorí prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu v oblasti hudby. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zahraniční Slováci žijúci na území iných štátov v Európe.

Téma “Tóny slova” si kladie za cieľ podporovať používanie slovenského spisovného jazyka v jeho v ústnej aj písomnej podobe v 21. storočí. Zameriava sa na tvorbu hudobných textov v štyroch kategóriách. Od žiakov 1. stupňa základných škôl až po kategóriu dospelých. Odborná porota zložená zo známych slovenských umelcov hudobného umenia (autori hudby, speváci, hudobníci) najlepšie texty zhudobní. Vyhodnotenie bude v marci 2017.

Vyhlásenie súťaže: 1. 9. 2016
Uzávierka prijímania prác: 31. 1. 2017
Vyhodnotenie súťaže: marec 2017

Informačný materiál + pravidlá súťaže →

späť na Akcie