(Od)zvonilo slovenským slovám?

Galéria Jána Kulicha vyhlasuje 1. ročník autorskej literárnej súťaže na tému „(Od)zvonilo slovenským slovám?“.

Autorská literárna súťaž na tému „(Od)zvonilo slovenským slovám?“ je určená začínajúcim autorom, ktorí prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy, eseje a dramatických textov. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zahraniční Slováci žijúci na území iných štátov v Európe.

Téma „(Od)zvonilo slovenským slovám?“ si kladie za cieľ podporovať používanie slovenského spisovného jazyka v jeho v ústnej aj písomnej podobe v 21. storočí. Čo ak stratia slová význam? Čo ak zabudneme na reč našich starých a prastarých rodičov? Budeme ešte Slováci? Kto nám povie čo to znamená: „maškrtník“, „črpák“, „papľuh“, „zabrýzgané krpce“ a tak ďalej? Povedzte nám to vy. Napíšte nám či zvoní alebo odzvonilo slovenským slovám.

Podmienky súťaže →
Zborník →