Výtvarná súťaž „Sloboda je…“

Galéria Jána Kulicha vyhlasuje II. ročník autorskej výtvarnej súťaže na tému „Sloboda je…“. Súťaž je určená začínajúcim autorom, ktorí prostredníctvom nej chcú prezentovať svoju tvorbu verejne v Galérii. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zahraniční Slováci žijúci na území iných štátov v Európe.

Téma „Sloboda je…“ si kladie za cieľ objavovať, podporovať a rozvíjať umelecký rozmer vo výtvarnom umení. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah k slobode ako takej. Súťaží sa v štyroch kategóriách. Od detí v materských školách až po kategóriu študentov stredných škôl. Odborná porota ocení v každej kategórií víťazné práce. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie, ak žiadna súťažná práca nebude spĺňať podmienky súťaže. Ocenenie sa skladá z diplomu a vecnej ceny, ktorá bude zabezpečená prostredníctvom Galérie Jána Kulicha. Vybrané výtvarné práce budú vystavené v Galérii Jána Kulicha.

Vyhlásenie súťaže: 11. 4. 2018
Uzávierka prijímania prác: 23. 9. 2018
Vyhodnotenie súťaže: 12. 10. 2018

Informačný plagát →
Podmienky súťaže →
Vyhodnotenie →

späť na Akcie