Literárna súťaž „Keby som bol/a osobnosťou z našej histórie, tak…“

Galéria Jána Kulicha vyhlasuje III. ročník autorskej literárnej súťaže na tému „Keby som bol/a osobnosťou z našej histórie, tak…“. Súťaž je určená začínajúcim autorom, ktorí prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zahraniční Slováci žijúci na území iných štátov v Európe.

Téma „Keby som bol/a osobnosťou z našej histórie, tak…“ si kladie za cieľ podporovať používanie slovenského spisovného jazyka v jeho v ústnej aj písomnej podobe v 21. storočí. Zameriava sa na tvorbu literárnych diel, ktoré čerpajú inšpiráciu z dejín slovenskej histórie a sú rozdelené do štyroch kategórií. Od žiakov 1. stupňa základných škôl až po kategóriu dospelých. Odborná porota zložená zo známych slovenských literárnych umelcov (autori poézie, prózy, divadelných a filmových scenárov) najlepšie texty vyhodnotí. Vyhodnotenie bude 20. júna 2018.

Autori sa vo svojich dielach môžu inšpirovať aj vystavenými dielami v Galérii Jána Kulicha, ktoré v rámci tohtoročnej témy nadväzujú práve na dejiny slovenskej histórie (napríklad z osobností: Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Janko Kráľ, Svätopluk, Cyril a Metod ale aj obdobie SNP a ďalšie významné osobnosti našej histórie). Nová inštalácia diel Jána Kulicha bude sprístupnená od štvrtka 3. mája 2018 od 10.00 hod.

Vyhlásenie súťaže: 12. 4. 2018
Uzávierka prijímania prác: 23. 9. 2018
Vyhodnotenie súťaže: 12. 10. 2018

Informačný plagát →
Podmienky súťaže →
Vyhodnotenie →

← späť na Akcie