Ján Kulich vo svojom ateliéri

Ján Kulich

Ján Kulich sa narodil 31. decembra 1930 vo Zvolenskej Slatine.

V roku 1946 ako 16 ročný začal študovať na Akadémii výtvarných umení v Prahe v medailérskej špeciálke u prof. Otakara Španiela, kde absolvoval aj umeleckú ašpirantúru (1952-1954).

Sochár, portrétista, tvorca viacerých komorných i monumentálnych prác a popredný medailér, pôsobil dlhé roky ako profesor a rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde získal veľa ocenení, vrátane národného umelca.

Jeho sochy a pamätníky možno vidieť na mnohých miestach na Slovensku: monument na Dukle, Matica Slovenská v Martine, súsošie na bratislavskom Slavíne, socha Juraja Jánošíka vo Vrátnej doline, alebo pamätník Ľ. Štúra i SNP vo Zvolene, pomník padlým I. a II. sv. vojny vo Zvolenskej Slatine, súsošie v Bratislave na Nám. SNP, socha Mateja Bela v Očovej, pamätník Martina Kukučína v Jasenovej, socha Vítanie pred budovou Národnej Rady, jazdecká socha Svätopluka na Bratislavskom hrade a celý rad ďalších. Stála expozícia jeho tvorby je nainštalovaná na Hrade Ľupča od roku 2012.

Vo svojej tvorbe nadviazal na tvorivý realizmus vo svete, za čo bol často kritizovaný, ale ukázalo sa, že svet uznáva jeho kvality a vie ich aj oceniť. Celoživotnou trvalou témou sú pre umelca Jána Kulicha tradície ľudovej kultúry a histórie, jej významné osobnosti, ale aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života svetového významu.

V tvorbe medailí patrí Ján Kulich k svetovej špičke, ako o tom svedčia ocenenia Medzinárodnej federácie medailérov – FIDEM a záujem o jeho tvorbu v Taliansku, kde mu v roku 2005 udelili cenu Medzinárodnej Akadémie Il Convivio, vo Francúzsku, v Nemecku, v Rusku, Japonsku a v ďalších štátoch.

Zomrel 15. marca 2015 v Bratislave.