Výsledky 3. ročníka autorských súťaží

Výsledky autorskej literárnej súťaže na tému „Keby som bol/a osobnosťou z našej histórie, tak…“ organizovanou Galériou Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Slávnostné odovzdanie cien a diplomov sa uskutoční 12.10.2018 o 14:00 hod. v priestoroch Galérie Jána Kulicha. Autorov budeme kontaktovať prostredníctvom uvedených e-mailov. Srdečne všetkých blahoželáme!

KATEGÓRIA B

1. miesto: Mária BARNOVSKÁ – „Cestou na Vansovej Lomničku“
2. miesto: Katarína MELCHEROVÁ – „Keby som bola Ján Melkovič“
3. miesto: Emma JACKOVÁ – „Národovec a prezident“
Čestné uznania: .  Filip PEKÁR – „Srdce pre Janka Matušku“, Katarína CHMELIAROVÁ – „Byť tak Andersonom“

KATEGÓRIA C

1. miesto: Sebeastián LUKÁČ – „Posledná spoveď“
2. miesto: Barbora LANGOVÁ – „O človeku, ktorý nikdy nehrešil“, „O veternom kráľovi“
3. miesto: Alex DOBROVIĆ – „Sila ideí“
Čestné uznania: Kristína KOZOVÁ – „Keby som bola osobnosťou z našej histórie, tak by som sa chcela podobať Hane Gregorovej Lilgovej“,  Patrik PIKNA – „Milan Rastislav Štefánik“

KATEGÓRIA D

1. miesto: Zuzana MARTIŠKOVÁ – „Lipová stráž“
2. miesto: Alena OČENÁŠOVÁ – „Kto sme“

Výsledky autorskej výtvarnej súťaže na tému „Sloboda je…“ organizovanou Galériou Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Slávnostné odovzdanie cien a diplomov sa uskutoční 12.10.2018 o 14:00 hod. v priestoroch Galérie Jána Kulicha. Autorov budeme kontaktovať prostredníctvom uvedených e-mailov. Srdečne všetkým blahoželáme!

KATEGÓRIA B

1. miesto: Zuzka Kremnická – „Nádych“
2. miesto: Michaela Žemličková – „Vodná naháňačka“
3. miesto: Valéria Podhorská – „Trepot krídel

KATEGÓRIA C

1. miesto: Róbert Front – „Pocity dúhy“
2. miesto: Klaudia Macková – „Krok za dvere“
3. miesto: Magdaléna Mušková – „Sloboda v srdci a ľudskej duši“

KATEGÓRIA D

1. miesto: Magdaléna Martišková – „Sloboda je…“
2. miesto: Žofia Knižková – „Farebné stopy slobody“
3. miesto: Veronika Machyňáková – „Krídla voľnosti“