Video: Rodina – Priatelia

Galéria Jána Kulicha ponúka ďalší, v poradí tretí tematický okruh diel z tvorby významného slovenského sochára, národného umelca prof. Jána Kulicha. Názov tohtoročnej inštalácie je „RODINA – PRIATELIA“. V rámci nej môžu návštevníci nazrieť do intímnejších sfér a inšpirácií Kulichovej tvorby, ovplyvnenej prostredím, v ktorom vyrastal a ktoré výrazne formovalo jeho tvorbu. Patria sem portréty jeho najbližšej rodiny: rodičov, manželky, detí či vnúčat z rôznych období a etáp jeho života. Dôležitou súčasťou výstavy sú medaily, pri ktorých tvorbe bol inšpiráciou práve svet, v ktorom sa Ján Kulich narodil a rástol. Téma rodiny zahŕňa aj motív madony, s ktorým sa v rámci inštalácie možno stretnúť pri dielach Podpolianska madona, Dlane a Pieta. Pri prezentácii dôležitého sveta autorovej tvorby galéria nevynechala ani portréty jeho priateľov, s ktorými ho spájala nielen práca či láska k výtvarnému umeniu, ale aj zanietenie pre slovenskú ľudovú kultúru a jej hudobné a výtvarné prejavy.

Významnou súčasťou výstavy je výber z tvorby Márie Medveckej, predstaviteľky slovenského realistického impresionizmu a Kolomana Sokola, zakladateľa modernej slovenskej grafiky 20. storočia.

Výstava je otvorená od štvrtka do nedele, od 10.00 do 18.00 hodiny a bude sprístupnená do konca októbra 2017.

Video: Tomáš Polešenský video a foto
Spolupracovali: Barbora Špániková, Simon Juhász