Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Snívalo sa mi…“

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Snívalo sa mi…“ v Galérii Jána Kulicha malo zastúpenie od najmladších až po najstarších účastníkov. Do súťaže sa zapojilo 180 súťažiacich a celkom nám prišlo 186 diel. Medzi najsilnejšie kategórie patril 1. a 2. stupeň ZŠ (dohromady 114 účastníkov). Kvalitatívne práve v tejto kategórii boli autori odvážnejší. Porota v zložení akad. maliarka Eva Mišáková-Ábelová (predsedníčka poroty), akad. maliarka Boženka Rossi a akad. sochár Igor Mosný rozhodli nasledovne:

KATEGÓRIA A – materské školy
1. miesto – Janko Cedzo z Dražkoviec – „Snívalo sa mi o dome“
2. miesto – Filip Datko z Pohorelej – „Strašná tvár“
3. miesto – Ninka Ďarmeková z Dražkoviec – „Snívalo sa mi o jari“

KATEGÓRIA B – ZŠ 1. stupeň
1. miesto – István Grulo z Tornale – „Snívalo sa mi“
2. miesto – Lukáš Blaňár z Bardejova – „Záchranca vesmíru“
3. miesto – Marcelka Jozefjaková z Mútneho – „Krajina sna“

KATEGÓRIA C – ZŠ 2.stupeň
1. miesto – Kristína Juricová z Dolného Kubína – „Nevesta“
2. miesto – Walter Steinhübel z Bernolákova – „Koral“, „Predstavy“, „Fid“
3. miesto – Tatiana Hvizdová zo Svidníka – „Sen“

KATEGÓRIA D – študenti stredných škôl
1. miesto nebolo udelené
2. miesto nebolo udelené
3. miesto – Tomáš Biely zo Zvolena – „Lietajúce ostrovy“

KATEGÓRIA E – študenti VŠ a dospelí
1. miesto nebolo udelené
2. miesto – Eva Kontúrová z Ružomberka – „Gin a ohnivý kôň“
3. miesto – Nasťa Jányová z Dolného Kubína – „Stroj času“

Všetky obrázky, ktoré boli hodnotené, budú vystavené od 4. mája až do konca školského roka v Galérii Jána Kulicha na hornom podlaží. V pondelok 3. júla budú odložené do depozitu v galérii a súťažiaci si ich budú môcť prísť vyzdvihnúť v dňoch, kedy bude galéria otvorená, t.j. vo štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu od 10.00 do 18.00 hod.