(Od)zvonilo slovenským slovám – vyhodnotenie

Vyhodnotenie literárnej súťaže sa v Galérii Jána Kulicha síce nieslo v komornom duchu, pretože veľa ocenených sa nemohli zo zdravotných dôvodov dostaviť, ale chuť tvoriť je stále nemenná. A tú sme cítili každou bunkou. Spomedzi 87 autorov porota vybrala najlepšie práce.

Porota v zložení PhDr. Kateřina Javorská (filmová dramaturgička, scenáristka a vysokoškolská pedagogička) a Mgr.art. Ján Chalupka (umelecký šéf divadla JGT vo Zvolene, dramaturg) rozhodla nasledovne:

Kategória A:

 1. miesto – MARIÁN KOTĽÁR
 2. miesto – SÁRA JURČIŠINOVÁ
 3. miesto – ADELA DZAMKOVÁ

Kategória B:

 1. miesto – RICHARD ONUŠKA
 2. miesto – MARTIN ŠVANTNER
 3. miesto – JÁN KOŠÍK, VIKTÓRIA MASLAŇÁKOVÁ

Kategória C:

 1. miesto – ANDREJ BUBLÁK
 2. miesto – TATIANA NOVOTNÁ
 3. miesto – DÁVID MARKOVIČ

Kategória D:

 1. miesto – ZUZANA FILOVÁ
 2. miesto – ANNA ČUNDERLÍKOVÁ
 3. miesto – JOZEF KOTTRA

Víťazom srdečne blahoželáme. Ich práce si môžete prečítať v elektronickom zborníku.