Ján Kulich je už dávno významnou súčasťou slovenského sochárstva. Podstata a celoživotný program jeho diela vyrastá z koreňov národnej kultúry. Bol bytostne presvedčený o tom, že všetko, čo vytvoril, patrí Slovensku a svojou tvorbou dokázal, aká je tá naša krajina krásna a duchovne bohatá.

Poslaním Galérie je oboznámiť širokú verejnosť s dielom sochára – národného umelca prof. Jána Kulicha. Vzhľadom na rozsah jeho tvorby nie je možné vystaviť celé dielo naraz. Bude sa prezentovať postupne, v jednotlivých tematických okruhoch, ktorým sa celý život venoval: osobnosti a symboly ľudových tradícií, historické a dejinné udalosti, rodina a priatelia, hudobné motívy, osobnosti národnej kultúry.

Dlhodobá koncepcia výstavného plánu je založená na každoročne obmenenom cyklickom striedaní jednotlivých tematických okruhov a ich nainštalovaní v celom interiérovom a exteriérovom komplexe GJK, spolu s príležitostnými výstavami autorov rôznych generácií.

1. okruh
PILIERE A KLENBY NÁRODNEJ KULTÚRY
júl 2015 – máj 2016
2. okruh
HUDBA, JEJ REZONANCIE A TVORCOVIA
jún 2016 – december 2016

3. okruh
RODINA – PRIATELIA
máj 2017 – október 2017
4. okruh
Z NAŠEJ HISTÓRIE
máj 2018 – október 2018

5. okruh
OSOBNOSTI A SYMBOLY ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ
máj 2019 – október 2019

Galéria Jána Kulicha je kultúrny projekt financovaný zo súkromných zdrojov.